• فارسی
  • English

توضیحات تلفن آموزشی من

كودکان دوست دارند یک تلفن همراه داشته باشند، کل این تلفن همراه برای یادگیری آنها طراحی شده است.

ویژگی های بازی My Educational Phone - تلفن آموزشی من:
  • الفبا
  • اعداد 1 تا 100
  • رنگ
  • حیوانات
  • حمل و نقل
  • موسیقی و آهنگ ها
  • امکان شماره گیری و تقاضای یک تلفن همراه واقعی
  • موجود در 8 زبان با 2 گزینه رنگ
  • همه چیز سرگرم کننده و شخصی تر
تغییرات نسخه 2.4.2:
- رفع چندین خطا
- ما گزینه حذف تبلیغات را اضافه کردیم

The description of My Educational Phone

Every kid likes to mess with a cell phone, and now they can have a whole cell phone designed for them!

A menu full of buttons, made to entertain and teach with:
- Alphabet
- Numbers from 1 to 100
- Forms
- Colors
- Animals
- Transportation
- Musical instruments
- Musics
- It has the possibility of dialing and calling imitating a real cell phone.

Available in 8 languages and with 2 color options everything is more fun and personalized!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»