• فارسی
  • English

توضیحات محموله کامیون ارتش

از کامیون ارتش برای حمل سلاح و سرباز نظامی در جنگ استفاده کنید.
محموله کامیون ارتش یک شبیه ساز سه بعدی جدید از ماجراجویی با بهترین کامیون های ارتش و کامیون های نظامی است.
بازی های کامیون های ارتش 2018 در حوزه های واقعی جنگ بهترین تجربه رانندگی را ارائه می دهد. محیط جنگی در این شبیه ساز شگفت انگیز است.

وسایل نقلیه را با دقت کنترل کرده و مکان های مختلف را انتخاب کنید. این فرصتی برای تبدیل شدن به راننده سریع ارتش است.
شما یک سرباز هستید که در هنگام جنگ، با پشتیبانی با وسایل نقلیه ارتش، به صورت روزانه و شبانه روی انواع جاده ها حمل و نقل می کند، حمل بارهای گوناگون شامل محموله، پرسنل و کالاهای خطرناک, تانک و سلاح جنگی است.

ویژگی های بازی Army Cargo Truck - Army Truck Driving Simulator 3D - محموله کامیون ارتش:
  • حمل سلاح جنگی
  • سطوح جدید را در مسیر ماجراجویی باز کنید
  • چالش وظیفه راننده در زمینه های نظامی و مناطق جنگی
  • در زمان داده شده، پرسنل نظامی و سلاح ها را به مقصد منتقل کنید
  • اسلحه و مواد منفجره با فشار زیاد انباشته می شوند
  • نشان دادن مهارت های رانندگی
  • از کوه ها و جاده های تپه ای عبور کنید
  • شبیه سازی عالی و کنترل های بسیار شگفت انگیز
  • کامیون سه بعدی ارتش

The description of Army Cargo Truck - Army Truck Driving Simulator 3D

Army cargo truck for transport of weapons and military army soldier in warzone 2018
Army Cargo Truck - Army Truck Driving Simulator 3D is a new game of adventure. Best of army oil truck and military truck driving games. Become the most eligible army truck driver. This new cargo truck is different than other army truck driver games 3d.
Army truck games 2018 in real battle field terrains give the best experience of driving games. War environments in the army cargo truck- army truck driving simulator 3D are amazing. Fantastic among the free soldier games, best army games for kids. No real violence. If you’re a female and though of becoming a truck girl, here is the chance for you. Just download the Army Cargo Truck - Army Truck Driving Simulator 3D and become the trucker girl.
Overtake other vehicles carefully. You can chose different vehicles and locations which you want. It brings you a chance to become fast driver. This game is slim in size and different racing mode. Real tracks, real cars, real traffic racing. Easy controls and great vehicle selection makes you real traffic racer. This is free and addictive game for all racing game fans.
You are a soldier who operates and manages Army vehicles in combat, combat support and combat service support roles, by day and by night, on all forms of roads as required, carrying a variety of loads including cargo, personnel and dangerous goods, Battle Tank and the Warrior weapon. Transport & deliver the required personnel, stores and equipment, Combat Service Support to the army camp.Don’t rush or smash your vehicle otherwise you will crash. Be a Brave Soldier!!
Awesome army truck cargo features include the amazing military controlled roads, which are surrounded by the high hills tunnels. This is due to the threats of enemy attacks on the way. Your passengers are the army personals and the war prisoners. Take the situation seriously and reach the army headquarters and check posts successfully without losing any of the passengers.
This cargo transport 2018 is great muscle hustle. Slim in size and smooth in the gameplay, this game is really a masterpiece of driving.
Army Cargo Truck 2018 - Army Truck Driving Simulator 3D features:
• Warrior weapons transport in to the
• Unlock the new levels on the adventure track.
• Challenging driver duty on the military fields and war zones
• Transport the army personals and the weapons to the destination in the given time.
• The weapons and the explosive are volatile to bumps and pressure so don’t drop the
ammunition, it will explode.
• Time to show the professional driving skills.
• Drive through the mountains and the hillside roads
• Excellent simulation & extremely amazing controls.
Army Cargo Truck - Army Truck Driving Simulator 3D is the free army game to download
from the Google Play store. Army vehicles are much tougher to drive. Driving practice
make the better driver in the game of army cargo trucks. Unlock passenger transport, army cargo truck passes through the difficult paths. Astounding gameplay achieved
through the extreme optimization of graphics.
Note:
This free game is supported by advertisement Ads within the App only as per Google Policy.
Like us on Facebook & follow on twitter: - FOR NEW UPDATES & NEW LEVELS
Facebook: https://www.facebook.com/freehardgames
Twitter: https://twitter.com/freehardgame?lang=en

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید   بیشتر»