• فارسی
  • English

توضیحات ترانسفورماتور اتوبوس ارتش - ربات جت

از پیچ و تاب های جدید با ربات اتومبیل عبور کنید و لذت ببرید. این بازی های تبدیل اتومبیل ربات همیشه سرگرم کننده است، که با ترکیب شگفت انگیز از بازی های ربات های ارتش، بازی های اتومبیل ربات و بازی های رانندگی با اتوبوس ساخته شده است. جنگ ربات ها در سطح شهر به حدی افزایش یافته است که ربات های ارتش برای مقابله با اوضاع رو به وخامت باید مداخله کنند. اتوبوس ربات ارتش که قابل تبدیل به ماشین ربات ارتش و هواپیمای جت  را دارد، برای مقابله با ربات های شیطانی به شهر فرود آمده است. جنگجویان ربات بیگانه خطرناک و قدرتمند هستند اما اتوبوس ربات ارتش قدرت تیراندازی و توانایی تبدیل دارد.

پیش بینی می شود نبرد هوایی ربات های جت ارتش و اتومبیل های ربات ارتش از خطرناک ترین جنگ های ربات ها باشد. در این بازی ربات شما کنترل کاملی بر روی ربات های تبدیل شونده دارید تا در نبرد شهر در برابر نیروهای ربات شیطانی شرکت کنید.
تغییرات نسخه 5.4:
اضافه شدن تغییرات جدید ربات اتوبوس ...
اضافه شدن اختیارات بیشتر ...
بازی بهبود یافته ...
اشکالات جزئی برطرف شد ...

The description of Army Bus Robot Transform Wars – Air jet robot game

ARMY ROBOT TRANSFORM BATTLE – JET ROBOT GAMES
Enjoy new twist of Army robot games and car robot transforming games that is enclosing all the thrill of air robot games and army bus robot games. Bus robot car transforming games got a new spin with army bus robot games and airplane robot games. Multi robot transformation wars in transforming robot games are always a source of great fun. This amazing combination of army robot game, robot car games and robot bus driving games brings something unique for the lovers of robot games. Robot wars in city has escalated to the level where army robots have to intervene to tackle the deteriorating situation. Army robot bus that is transformable into army robot car and army jet plane has landed into the city to face the evil robots. Alien robot warriors are dangerous and powerful but army robot bus has got the robot shooting powers and ability of multi robot transformation. Transforming robot wars are just to begin between evil robots and army robot bus in new army robot games and air robot games.
MULTI ROBOT TRANSFORMATION GAME
Air battle of army jet robots and army robot cars is expected to be among the most dangerous robot wars. In this car robot game and robot bus driving game you will be having full control over the multi transforming robots to fight the city battle against the evil robot forces. Don’t bend before the robot enemies, utilize your multi robot transforming powers and become the fighting robot of new robot games, air jet robot games, army bus robot games and robot car games. If you are looking for army bus games or car driving games, you must think about getting an exclusive package of robot games that encapsulates all the features of robot war games and army robot games. Get the latest of robot transforming games and army bus shooting games.
Bus robot game and car robot game is supreme mixture of multi robot games, where the robot transform battle is set to begin between flying jet robots and warrior robots. Join the ultimate robot wars and grand battle of fighting robots to become the player of army bus shooting games and army car shooting games.
AIR ROBOT GAME
Get into the city battle of multi transforming robots in new robot games and army games. You will be surprised to play the exclusive variation of transformation games. There are multiple modes of robot wars with various options of battle robots to choose from. Get trained to fight the robot battle on ground and air battle with robot jet fighters. Don’t miss to avail the real opportunity of playing air robot games, army bus games and shooting robot games in single small package.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»