• فارسی
  • English

توضیحات ربات اژده ها- تبدیل ربات

تبدیل ربات اژدها برای عاشقان بازی های ربات با فرمول اتومبیل ساخته شده است. پرواز با ماشین ربات بهترین تجربه جنگ با ربات ها را به ارمغان می آورد. گیم پلی هیجان انگیز واقع گرایانه تیراندازی ربات و تبدیل ربا در شهر مدرن را تجربه کنید. جهان را از حمله بیگانگان نجات دهید و به بهترین جنگجوی ربات های شوید.

ماشین های پیشرفته خود را در یکی از بهترین بازی های تبدیل ربات تقویت کنید. به دشمن گلوله های آتش شلیک کنید.
تغییرات نسخه 2.1.1:
گیم پلی بهینه شده ....
رفع اشکالات جزئی...

The description of Dragon Robot Car Game – Robot transforming games

Dragon robot game and formula car robot game is here for you in single package for the lovers of robot transforming games, formula car games and flying robot games. Flying robot car game is best robot game with robot wars of transforming robots in multi robot transformation game. Either you like playing dragon robot transform battle or formula car driving games you must have this formula car robot game installed in your mobile. Flying dragon robot transform war is new to the market as it incorporates best features of formula car robot games and flying robot games. Featuring multi robot transformation wars; dragon robot car game has best formula car driving controls and mech robot shooting powers. Experience the thrilling gameplay of realistic robot shooting games and robot transforming games being the part of modern city battle. Save the world from alien attack and become best warrior of mech robots in robot shooting games and robot transforming games 2020.

Play the formula car robot game and dragon robot car game that classifies the multiple transforming robots in newest gameplay of robot wars. You are the last hope of the humanity who can fight the survival war to stop the evil plans of foreign objects. Become the brave hero of flying robot shooting games and resist the alien invasion with your robotic super powers. Transform into mech robots and send the evil forces to hell in ultimate robot wars and grand city battle. You are facing giant battle robots who are invading the planet to carry out their plans of ruling the world. Land into flying robots battlefield to survive till last and prove yourself lone saviour of the modern world.

Empower your advanced battle machines of mech robot games in one of best robot transforming games, robot shooting games and flying dragon robot games. Formula car racing in formula car robot game is integrated very carefully that offers real controls even while racing in fastest speed. You can fly around by transforming into dragon robots to shoot down enemy dragons with fireballs. In all three robot transformations, your mech robot is powerful enough to tackle all the attacking enemies alone. As we are fully aware of user attractions towards transforming robot wars with multiple super robot powers, we kept in mind every aspect of user choice to equip our robots with destructive capabilities in this flying dragon game. Get into the city battle of future robots in this dragon robot car game and play as mech warrior robot to demolish the rule of alien invaders.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»