• فارسی
  • English

توضیحات جنگ ربات ترانسفورماتور اتوبوس - بازی ربات پلیس

برای از بین بردن نیروهای بیگانه، در نبرد مکانیکی بی پایان با اتوبوس مدرن خود شرکت کنید. نقشه های ربات های شیطانی را در نبرد آینده شهر خنثی کنید.

برای از بین بردن دشمنان شهر با ربات اتوبوس پلیس مبارزه کنید و به عنوان جنگجوی ربات در برابر ماشین های خشمگین بازی کنید.

قدرت های فوق العاده ربات خود را در بازی های جنگی آزاد کنید. با انیمیشن های واقع گرایانه، همه ربات دیگر را فراموش خواهید کرد، ما سعی کرده ایم تمام ویژگی های بهترین بازی های ربات از جمله رانندگی با اتوبوس ربات، تیراندازی با ماشین پلیس و تغییر ربات پلیس آینده را در بر بگیریم.
تغییرات نسخه 5.8:
حالت معرفی اضافه شد ...
**** محیط جدید اضافه شد ...
***** حالت مسابقه اتوبوس اضافه شد ...
ماموریت های جدید اضافه شد ...
به طور کلی بازی بهبود یافته است. ...
اشکالات جزئی برطرف شد ...

The description of Bus Robot Car Transform War –Police Robot games

Grand Battle of Robots – Police Robot Bus Games
Participate in the endless mech battle of modern bus transforming robot war games to eliminate the alien robot forces. Foil the invasion plans of evil robots in police car robot transforming games and police bus games which carry the thrill of future city battle among mech warrior robots and police bus robot car transformations. This future robot game ensures to stand top among the bus robot games that encapsulates the police robot car games, robot fighting games, mech robot war games and muscle car robot transforming games. Transforming robot war begins in grand city after the alien robots invade with intentions to occupy the world. Fight the future battle of robots playing as the police bus robot to eradicate the enemies of grand city in police car games and police bus games. Get ready for police robot wars and jump into transforming robot wars in police car shooting games and muscle car robot war games. You got to play as the mech robot warrior against the furious battle machines and you are equipped with facility of muscle car robot transformation and police bus robot transformation.
Police Robot Wars – Future Robot Fighting Games
Unleash your super robot powers in real robot gun war games and fighting machines to tackle the robotic mafia in unlimited robot wars. Become the last standing mech warrior robot to support the threatened citizens in police robot city battle. Play the transforming robot wars studded with surprisingly amazing game play of police bus driving games and robot car games 2019. With future robot games, you have additional fun of police bus driving games, robot car games and robot transforming games. If you love to play the robots game with robot street fight you must stand with the civilians of invaded city to rescue them from alienated mayhem. With realistic animations of police robot transformations into police bus and police car you will forget all other robot games and will like to keep it in your phone eternally.
Muscle Robot Car Transform War – Police Bus Games
We have tried to enclose all features of best robot games including but not limited to police robot bus driving games, muscle robot car driving games, police car shooting games, police robot transforming games and future robot war games. With very simple to understand game play and extremely smooth controls we have integrated all the mechanics to provide the user with real-time robot games experience. This is why I regard this police robot game as the best of robot bus driving games and muscle car robot games that includes with sophistication of transforming robot war games and bus robot transform battle games. Mech robot wars invite with them real challenge and thrilling action of future robot war games in police bus driving games and police car shooting games. Once you come into the world of police robot shooting games and police robot fighting games you must be aware of the consequences of lethal wars. Get a while and take part into muscle car robot transform battle in ultimate robot wars of police robots and rescue battle robots in mech robot games.
Download now and play one of the best police bus games, police car shooting games, city coach bus driving games and get the taste of future robot battle and transform robot war. Enjoy unseen, futuristic transformations, console-like 3d graphics, latest engaging gameplay, heart touching storyline and many more.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»