• فارسی
  • English

توضیحات حرکت آهنگ

سبک بازی پویا با 4 خط و 2 خط خراش عکس DJ است.
برای راحتی کاربر طراحی شده است پشتیبانی تصادفی، آینه و حالت سخت، گام به گام با سیستم باز کردن آهنگ ساخته شده است.
تغییرات نسخه 1272v25MK25:
1270v25MK23:
تنظیمات UI به طور کامل تجدید شده است. می توانید گزینه های جدیدی مانند تنظیم دقیق حساسیت به خراش و تغییر رنگ های آن را به راحتی تغییر دهید!
UI ورود به سیستم تجدید شده است.
برای اجرای درست بازی حرکت آهنگ، مراحل زیر را دنبال کنید:
  1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
  2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
  3. بسته به اینکه بازی در حافظه داخلی یا خارجی نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  4. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
  5. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام com.arcstar.overrapid وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  6. در آخر فایل دیتا را به پوشه com.arcstar.overrapid کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.
دانلود بازی: