• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز اتوبوس ارتش - راننده اتوبوس

برای هیجان انگیزترین بازی اتوبوس ارتش در خارج از جاده آماده شوید. برای انتقال کماندوهای ارتش به اردوگاه آموزش نظامی آمریکا، فرمان را در دست بگیرید و بهترین مهارت های رانندگی خود را انجام دهید و در مناطق کوهستانی آموزش ذهنی خود را بهبود ببخشید و دستورالعمل ها را به موقع برای سالم رسیدن به مقصد انجام دهید. با اتوبوس در جاده های سربالایی رانندگی کنید و با خیال راحت کماندوی ارتش را به پست های چک برسانید.

ویژگی های بازی Army Bus Simulator 2020: Bus Driving Games - شبیه ساز اتوبوس ارتش - راننده اتوبوس:
  • گرافیک سه بعدی خیره کننده
  • کنترل های ساده و واقع بینانه اتوبوس
  • جلوه های صوتی اتوبوس واقعی
  • گزینه های متعدد کنترل اتوبوس شهری
  • کابین داخلی مفصل
  • قوانین واقعی ترافیک
  • چند نمایش دوربین
  • اگر اینترنت ندارید، می توانید این بازی آفلاین را نیز کاملاً رایگان انجام دهید

The description of Army Bus Simulator 2020: Bus Driving Games

Welcome to Gamers tribe on Google Play Store. Now Wait is over!!!

Get ready for the most thrilling off-road Army Bus coach Driver - Real Army Coach Bus Simulator: Bus Driver 2020 to transport army commando to US army military training school base camp. Get hold on steering and perform best skills of army bus driving in Real Army Coach Bus Simulator: Bus Driver 2020 on mountainous hill climb areas, improve your military bus driving skills and mental training follow instructions and reached in destination point on time in Real Army Coach Bus Simulator: Bus Driver 2020. In this best Real Army Coach Bus Simulator: Bus Driver 2020 perform multi levels and multiple tasks in this army bus game. Drive uphill army bus on uphill roads, drop sniper army commando on check posts safely. Extreme driving, excited impossible tracks, dangerous steep path, most hilly area and extreme weather condition in this Real Army Coach Bus Simulator: Bus Driver 2020.

Military Bus Driving Game: Coach Bus Simulator!

Start your US Army Bus driving duty in this Offroad Army Bus Simulator: Driving Games 2020. In this real army bus wali game simulation game 2020 make you’re driving skills even better and becoming a pro off-road coach bus wala hero in this Real Army Bus Arena Simulator: Bus Driver 2020. Mountain Army Bus Driving: Offroad Bus Driving gives you a feel of all in one about all US Army bus wala, tractor wala, truck wala games. Your duty to transport army soldiers on uphill mountain tracks and reach to their check posts safely in Army Commando Transport: Bus Arena Games 2020. How to play this game? This game is very easy to play now complete missions Survive through different mission and complete the tasks to unlock the next Army bus wala transport missions collect cash to unlock multiple army buses in Real Army Bus Driving: Bus Arena Games 2020.

Indian Army Coach Bus Driving: Offroad Driving Games!

Three type of control Tilt, Steering and Button in this Army Bus Arena Transport Game: Army coach Bus Driving. Take the challenge and perform your duty well and earn money in Military coach Bus wala Driving: Offroad Bus Games. Army Bus Driver: Bus Arena Games 2020 gives you amazing chance to become a driver in Army Bus Arena Driving Simulator: Army Bus Games. Get Ready Go. Start Your Us Army coach bus wali driving duty and become a bus simulator award of the year 2020. Drive on crazy and dangerous tracks to complete the missions in this Offroad army coach bus arena simulator: Driving games 2020 best simulator game. You have the chance so turn on the engine and enjoy driving of army bus driving simulator: army bus arena games.

Features of Army Bus Driver: Bus Games 2020!

✪Stunning 3D graphics
✪Smooth and realistic bus controls
✪Realistic Bus sound effects
✪Multiple options to control the coach city bus like tilt, buttons or steering wheel
✪Wonderful collection of buses
✪Detailed interiors
✪Realistic traffic rules
✪Multiple camera views

If you have no wifi, you can also play this offline game, absolutely free. So quickly download this interesting game of 2020 offered by Gamers Tribe available on Google Play Store for your android smart phones & tablets

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»