• فارسی
  • English

توضیحات خشم جادویی

خشم جادویی ویژگی شخصی کردن کاراکترها و وجود هزاران سلاح برای بکار بردن را دارد، از چاقوها گرفته تا چوبه های جادویی. هر سیاه چال بازیکن را با موانع، دشمنان و مکان های جدید برای کشف، آشنا می کند. مراحل امتیازدار را جستجو کنید، برای زنده ماندن تلاش کنید و در نبردهای با رئیس بجنگید.

خشم جادویی حال و هوای بهترین بازی های کلاسیک دهه های نود را دارد، معرفی کننده ماشین های بازی جذاب و جدید. اگر دلتنگ بازی های دهه ی نود هستید و فکر می کنید بازی های این روزها به خوبی قبل نیستند، خشم جادویی برای شماست!
تغییرات نسخه 6.2.7:
رنگ چشم جدید اکنون برای سفارشی سازی در دسترس است
بهبودهای امنیتی جزئی و رفع اشکال

The description of Magic Rampage

Exciting new platformer that combines the action-RPG genre with hack 'n' slash gameplay. Magic Rampage features character customization and dozens of weapons to wield; from knives to magical staves. Each dungeon introduces the player to new obstacles, enemies and secret areas to explore. Search Bonus levels, strive in Survival mode, join forces with friendly NPCs and battle it out in challenging Boss fights.

Magic Rampage brings back the look and feel of the very best classic platformers from the 90's, introducing refreshed and engaging gameplay mechanics. If you miss platformers from the 16-bit era, and think games nowadays aren't that good anymore, think twice! Magic Rampage is for you.

Magic Rampage supports joysticks, gamepads and physical keyboard for even more accurate gameplay responsiveness.

Want to join the beta testers and be able to test newer versions before everyone else? Find out how: https://play.google.com/apps/testing/com.asanteegames.magicrampage

ATTENTION: for good gaming experience, a high-end Android device is recommended.