• فارسی
  • English

توضیحات منچ

بازی سرگرم کننده 4 نفره منچ.
می توانید بازی را چند نفره با بلوتوث یا آنلاین اجرا کنید.

بازیکنان را انتخاب کرده سپس بازی را با پرتاب تاس شروع کنید.
در قانون بازی هر کس زودتر مهره های خود را به مکان اولیه برساند، برنده است.
از بازی لذت ببرید.

تغییرات نسخه 1.54:
متاسفانه بازی آنلاین دیگر پشتیبانی نمی شود

The description of Ludo

Play this fun game up to 4 players :)
You can also use the new multiplayer game (bluetooth or online).
Select the players and you can start playing. Throw the dice by clicking on it (or you can hold it longer and then release). Move the figure by clicking on it, or drag it to the appropriate field.
Take all your figures to the finish house as first!
Enjoy the game,
Azodus team.