• فارسی
 • English

توضیحات امپراتوری فولاد - جنگ جهانی دوم

با ایجاد اتحاد ارتش خود، در این بازی استراتژی جنگ جهانی هماهنگ شوید و با راه اندازی مبارزات نظامی عظیم و شلیک تفنگ، ساخت تانک های قدرتمند و... دشمنان را تابود کنید.

ویژگی های بازی Strike of Nations: Empire of Steel | World War MMO - امپراتوری فولاد - جنگ جهانی دوم:
 • فرماندهی ارتش خود
 • ساخت تانک
 • برنامه ریزی برای عملیات نظامی
 • دشمنان سر به سر
 • عضویت با متحدان سرکش
 • پایه هسته ای را فتح کنید
 • نقشه جهان باز
 • یک نقشه جهانی بزرگ که بازیکنان می توانند با یکدیگر مبارزه کرده و چت کنند
 • جمع آوری منابع و مبارزه با گروه های رومینگ از مزدوران خطرناک
 • مجموعه گسترده ای از تانک
 • ساخت ارتش های خود را از انواع تانک های مدرن و وسایل نقلیه
 • تانک توپخانه های متحرک، حامل های موشک بالستیک و خودروهای زرهی هر کدام با نقاط قوت و ضعف مخصوص خود
 • با غلبه بر میدان جنگ پایه هسته مرکزی خود، تبدیل به امپراتور نظامی شوید
 • ژنرال های قدرتمند و تجهیزات افسانه ای
 • تحقیق در مورد انواع فناوری های اقتصادی و نظامی را با توجه به نیازهای استراتژیک
 • ارتقاء ارتش خود به منظور افزایش توانایی ها و تسلط بر میدان جنگ
 • متحدان خود را متحد کنید
 • در تمام انواع مبارزات شرکت کنید تا قدرت خود را افزایش دهید و پاداش عالی دریافت نمایید
 • پیوستن به رویدادهای جهانی
تغییرات نسخه 1.8.80:
- اصلاحات فنی

The description of Strike of Nations: Empire of Steel | World War MMO

Manufacture powerful tanks, forge alliances and together command your army into this modern World War strategy game full of action. Launch massive military campaigns to nuke your enemies and eventually capture the nuclear base.

★ Command your army
★ Construct panzers
★ Plan military operations
★ Nuke PVP enemies
★ Join rogue allies
★ Conquer nuclear base

Open-world map
A huge world map where players can fight each other, but also chat & make alliances. Side by side, gather resources and fight the roaming bands of dangerous mercenaries!

An extensive collection of tanks
Manufacture your armies from all kinds of modern tanks and vehicles. Train MBTs, tank destroyers, mobile artillery tanks, ballistic missile carriers and armored vehicles each with their own strengths & weaknesses.

The nuclear option
Dominate the battlefield and take control of the central nuclear base and become the military Emperor. Grant favorable titles to your allies and brand your enemies as bandits. Order a nuclear strike and destroy complete areas as a show of force and power!

Powerful generals and legendary equipment
Hire powerful generals under your command, each with their own skills and unique bonuses. Produce all kinds of equipment and gear. Don't forget to change your tanks loadout accordingly to your strategy.

Research technologies
Research all kinds of economic and military technologies to suit your strategic needs, balance your economy and update your army to increase your capabilities and dominate the battlefield.

Massive military campaigns
Rally your allies and launch massive military campaigns together to take down the mightiest rivals.

Events and updates
Take part in all sorts of tides to increase your power and collect fantastic rewards. Join the worldwide events, where all the players must collaborate to succeed or join the cross-server fights and prove your server’s superiority, with constant updates and new features. The fun never stops!

Do you have what it takes to seize the title of the Emperor and push the red button?
Join the fight now and be the master of your destiny!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»