• فارسی
  • English

توضیحات جنگ قهرمان ربات هلی کوپتر ترانسفورماتور - شلیک تانک

در دوران مدرن، یک جنگ بزرگ برای نابودی ربات های دشمن و پاکسازی شهر آغاز شده است. هلیکوپتر قهرمان ربات را به بازی تیراندازی وارد کنید و با شلیک ربات های رقیب را نابود کنید. قدرت قهرمان ربات خود را در تبدیل تانک ربات نشان دهید یا ربات خود را به هلیکوپتر جنگی تبدیل کنید تا به عنوان استاد در جنگ ربات ها ماموریت ها را انجام دهید. جنگ ربات ها را شروع کنید و با حمله به دشمنان در نبرد نهایی درگیر شوید. با استفاده از قدرت های ویژه مانند پرواز، ضربه، مشت، تیراندازی و حمله موشکی. یک ماجراجویی بزرگ نبرد را با سلاح های مختلف آغاز کنید.

امکانات بازی Helicopter Transform War Robot Hero: Tank Shooting - جنگ قهرمان ربات هلی کوپتر ترانسفورماتور - شلیک تانک:
  • محیط و رابط کاربری هیجان انگیز شهر
  • انتخاب های متعدد ربات تانک و ربات هلی کوپتر
  • انتخاب و کنترل سلاح های مختلف
  • تجربه هیجان بی وقفه در بازی
تغییرات نسخه 3.9:
🤩 حالت جدید Doodle Art اضافه شد.🤩
چالش بیشتر سرگرم کننده تر و سریع برای تکمیل
رفع مشکلات جزئی
V66

The description of Helicopter Transform War Robot Hero: Tank Shooting

In the modern era, Back Street Studio presents a grand robot war to destroy enemy robots and clear the city. Enter into robot shooting game with helicopter transform war robot hero: tank shooting experience and destroy the rival robots. Show your robot hero powers in robot tank transform: flying helicopter shooting games and win this air robot games: tank machine fight. Transform your robot into gunship helicopter and robot tank to accomplish missions professionally as a master in helicopter robot war: tank robot transformation. Thrilling action and astonishing interface of this helicopter robot war: tank robot games will make the users excited in upcoming stages. Start the robot war and engage yourself by attacking on enemies in ultimate robot fight: gunship helicopter by using special powers like flying, kick, punch, shooting and missile attack. A great adventure of mega robot city battle: grand robot tank game where you will utilize different weapons like guns and robot pistols to eliminate the opponents within time limit. Be ready to enjoy tank robot transform: helicopter robot transformation in modern robot war to create new history.
Come towards challenges of this robot tank games: flying helicopter games to accomplish the stages one by one. Fight with opponents to win air robot games in tank robot simulator: helicopter robot attack to get victory. All levels of this us police helicopter robot game: tank fight are interesting and you have to understand the objectives to win the robot fight. Save yourself from enemy attacks in us army tank robot games: gunship helicopter and carry out air robot strike to win mech warrior robot to clear crime simulator. Shoot with tank robot and chopper robot in air robot fighting game. There are multiple robot and weapon selection in this helicopter transform war robot hero: tank shooting game. You can utilize your selected player in battle of tank war: gunship helicopter robot and gun to shoot as master hero. Involve yourself to understand the futuristic robot battle game in robot tank transform: flying helicopter shooting games
Perhaps you have played many robot games like dog robot, animal robot, speed robot hero and car robot games but this air robot games: tank machine fight is interesting addition where you can enjoy multiple of tank, chopper and robot combination in helicopter fighting games: tank robot attack. Best of luck for those player who love to play robot game 3d in battle of tank war: gunship helicopter shooting.
Features:
Exciting city environment and interface
Multiple selections like tank robot and helicopter robot
Different weapon selection and control
Nonstop thrill in air robot games 2019

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»