• فارسی
  • English

توضیحات جزیره موز - سفر کنگ

اگر به دنبال یک بازی در ژانر پلتفرم هستید، جزیره موز - سفر کنگ را امتحان کنید زیرا قطعا یک چالش خنده دار برای شماست. بپرید و بدوید و از 200 مکان فوق العاده دیدنی در هر سطح گذر کنید تا تا صندوقچه طلا را پیدا کنید. سعی کنید با دشمنان وحشی برخورد نکنید و با انجام پرش های بلند از بالای سر آنها را به راحتی بکشید. از حرکات نرم و آسان خود برای هدایت کونگ در ماجراجویی خود استفاده کنید و هیچ چیز نمی تواند او را از جمع آوری تمام سکه ها باز دارد.

کنترل‌ها روان هستند، طراحی سطح سرگرم‌کننده است، و گیم‌پلی با هم در بازی‌های کلاسیک دوبعدی جذاب است. هر سطح متفاوت است و با رفتن شما سخت تر می شود. آنها فقط به اندازه کافی سخت هستند که سرگرم کننده باشند.

برخی از مکان های مخفی با تعداد زیادی سکه جایزه پوشیده شده اند! سعی کنید هر گوشه ای از نقشه های سطح را کشف کنید در غیر این صورت گنج عظیمی را که شایسته آن هستید از دست خواهید داد. تم های مختلف جهان نماد ماجراجویی متنوعی است که باید از آن عبور کنید: دریایی، جنگل، کهکشان ...

The description of Banana Island: Kong Journey

If you come looking for a game in the platform genre, give it a try for Banana Island: Kong Journey as it is definitely a funny challenge for you . Jump and Run, Jump and Run through 200 awesomely spectacular places in every level to find the chest of gold. Try not to bump into the beastly enemies and easily kill them by making high jumps over their heads . Use your smooth, easy moves to guide Kong on his adventure and nothinشg can stop him from collecting all the coins

The controls are fluid, the level design is fun, and gameplay all together takes a fun spin on classic 2D games. Every level is different and they get harder as you go. They are just hard enough to be entertaining. Like any other games in the family, this game has so much to do with quickness and also intelligence.


👉 Tips tips tips for you to get stronger against the evil enemies. Seek out 3 types of power ups that are intentionally hidden in some places that are not easily visible, or you can buy all of them in store with the coins you collected:
+ Get "Size x4" to become super giant and undefeatable
+ Get "Fire Bullet" to shoot the enemies
+ Get "Shield" to protect in a limited amount of time from any rivals attack

What makes Super Meno have its own thing and stand out:
- Make double jumps to higher places where possible
- Dive into the marine with many lively creatures
- Super bigger Meno can kick away any enemies on the way like a roller coaster..
- Some hidden places with lots of bonus coins are covered! Try to discover every corner of the level maps otherwise you will miss out on the huge treasure you deserve.
- Various world themes symbolize the diverse adventure you needs to get through: marine, jungle, galaxy,...
- In some levels designed, the pets follow Meno and sometimes hurt him. Why? Let’s check it out in the Banana Island: Kong Journey game yourself and we're sure there are many surprise are waiting for you!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»