• فارسی
  • English

توضیحات نینجای درخشان

یک نبرد استراتژیک با کنترل های بصری، اجرای حملات ترکیبی هیجان انگیز با متحدان خود، استفاده از مهارت های فعال در جنگ به نفع خود و تکمیل ماموریت.
وجود طیف عظیمی از کاراکترها در بازی که با قدرت تهاجمی خود حرکات دشمن را قفل می کنند. برخی از شخصیت های نیز دارای تکنیک های بسیار قوی هستند.

ویژگی های بازی Ultimate Ninja Blazing - نینجای درخشان:
  • لذت بردن از حالت چند نفره تا 3 نفر
  • هر ماموریت را می توان تا 3 نفر در حالت چند نفره بازی کرد. متحدان بازیکنان آنلاین در ماموریت های مختلف هستند.
  • چالش با دیگر بازیکنان در قلعه فانتوم
  • رقابت با بازیکنان دیگر در بیشتر نقاط هدف برای برتری
تغییرات نسخه 2.28.0:
2.28.0
features ویژگی های جدید اضافه شده است
・ برخی از مشخصات تغییر می کند

The description of Ultimate Ninja Blazing

The latest NARUTO SHIPPUDEN game! Take part in Shinobi Formation Battles in the first mobile game from the Ultimate Ninja series!
------------
Game Overview
------------
The all-new Shinobi Formation Battle:
A Shinobi Formation Battle is a strategic battle that can be enjoyed with intuitive controls! Unleash exhilarating Combination Attacks with your allies! In addition, if you are close to your allies, their Field Skills will activate and you can turn the tides of battle in your favor! However, make sure your allies aren't grouped together too much, or the enemy can cause you trouble by attacking you all at once. While avoiding group hits from the enemy, aim to unleash powerful Combination Attacks to complete your mission!
Diverse Ninjutsu from various ninja:
Ninjutsu are the key to battle. A huge range of Ninjutsu are featured in the game. They ranging from powerful offensive Ninjutsu, to Ninjutsu that can seal an enemy's movements! Some characters also possess an even more powerful Secret Technique!
Enjoy multiplayer with up to 3 people:
Each mission can be played with up to 3 people in multiplayer mode. Ally yourself with players online, and take on various missions!
Featuring a story that follows NARUTO SHIPPUDEN:
In story mode, you can re-live Naruto's adventures. Famous scenes are recreated in-game, and make the battles that much more intense!
Challenge other players in Phantom Castle
Compete against other players for the most points and aim for the top in "Phantom Castle," a special mode that can only be accessed during special event periods. Take down a multitude of enemies that await you as you climb Phantom Castle!
Recommended OS: Android 4.2 or later
Latest recommended models and other inquiries:
https://bnfaq.channel.or.jp/contact/faq_list/1794
Disclaimer:
1) Operation is not supported for models and OS versions other than those recommended.
2) Depending on your usage, there may be cases where operation is unstable even with the recommended models.
(Devices with administrative access, or that are being used in non-standard ways, may not be able to access the application normally. Please read the "Terms of Service" before playing.)
-----------------------------------
©2002 MASASHI KISHIMOTO/2007 SHIPPUDEN All Rights Reserved.
© GREE, Inc.
© 2016 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
This application is distributed under the official rights from the license holder.

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید   بیشتر»