• فارسی
  • English

توضیحات گرداب رولي

رول به سرعت بچرخانید و راه خود را از طریق موانع مدیریت کنید تا امتیاز بالا کسب کنید و دوستانتان را به چالش بکشید.
تغییرات نسخه 1.9.7:
رفع اشکال

The description of Rolly Vortex

Roll quickly, be alert, manage your way through the obstacles, score high and challenge friends

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی هیجان انگیز جدید   بیشتر»