• فارسی
  • English

توضیحات خوردن و نوشیدن مجازی

آیا دوست دارید با اشیاء غیر معمول دیگران را متعجب کنید؟ آیا می خواهید آنهایی که تشنه اند، را سیراب کنید بدون آنکه بلند شوید؟ تصاویر و انیمیشن های رنگارنگ واقعیت آنچه اتفاق می افتد را نشان می دهد. یک نوشیدنی مجازی بنوشید و با دوستانتان لذت ببرید.
تغییرات نسخه 2.3.2:
- دستاوردها را اضافه کنید
- ایجاد حالت جدید کوکتل
- پیشرفت های جزئی

The description of Drink Cocktail Real Sim

Do you like to surprise others with unusual objects? Do you want to quench ones thirst when it is needed, without getting up? Treat yourself and friends of Drink Cocktail Real Sim app. Fill the phone a refreshing drink, just download the app and choose the favorite cocktail. Slices of ripe fruit in the virtual glass look very appetizing. Colorful visuals and animations give the reality of what is happening. Surrounding think there is a real cocktail on the phone. Do not deceive their expectations and just share with them. Drink a virtual drink and have fun with your friends.

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید   بیشتر»