• فارسی
  • English

توضیحات خانه ترس - درنده زنده مانده

زیاد باهوش هستید؟ سعی کنید سه کار ساده را حل کنید. بکش، زنده بمان، فرار کن!
تلاش جدید به سبک ترسناک است.
خروج را پیدا کنید، راز را باز کنید، از تاریکی طغیانگر فرار کنید و معماهای ترسناک را حل کنید.
عمیقا در فضای ترس و اسرار غوطه ور می شوید.
تغییرات نسخه 4.7:
اشکالات رفع شده

The description of House of Fear: Surviving Predator

Smart a lot? Try to solve three simple tasks. Kill, survive, escape!
New quest in the style of horror.
Find the exit, unravel the secret, escape the stalking darkness.
Solve scary puzzles.
Deeply immerse in the atmosphere of fear and mysteries.

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید   بیشتر»