• فارسی
  • English

توضیحات تیک تا تو

تیک تا تو، یک بازی دونفره است که با نام 'ایکس اُ' هم شناخته می شود. در هر نوبت، یکی از بازیکنان یک نقطه خالی از نقاط 3 در 3، را اشغال می کند. هر بازیکنی که زودتر بتواند یک خط افقی، عمودی یا قطری را اشغال کند، برنده است.

ویزگی های بازی Tic Tac Toe - تیک تا تو:
  • امکان بازی با دوستان یا مقابل با کامپیوتر
  • دارای برد جهانی بازی
  • مشاهده آمار بازی
  • دارای 10 دستاورد مختلف
  • ذخیره خودکار بازی
  • پشتیبانی از تمامی تبلت ها و موبایل ها

The description of Tic Tac Toe

Tic Tac Toe is a game for two players, called "X" and "O". In each turn, a player marks one space in a 3x3 grid. The player who places three respective marks in horizontal, vertical, or diagonal row, wins the game.

Tic Tac Toe game features:

★ Tic Tac Toe can be played against a friend on the same device or against the computer.
★ Leaderboard (Social and Everyone) available so you can challenge your friends.
★ Game statistics for single player mode.
★ 10 Achievements from Google Play Games.
★ Tic Tac Toe is automatically saved.
★ Supports all devices including tablets.

Follow us in: https://www.facebook.com/tictactoeforandroid