• فارسی
  • English

توضیحات جاده رنگی

از توپ هایی که دارای رنگ متفاوت هستند اجتناب کنید.
موفق باشید.
تغییرات نسخه 3.26.0:
به روز رسانی جزئی

The description of Color Road

Roll to the ball which has the same color!
Avoid the ball which has different color.
Good luck!