• فارسی
  • English

توضیحات توپ تیراندازی

توپ تیراندازی یک بازی بیلیارد آرامش بخش با فیزیک واقعی و جلوه سه بعدی واقع بینانه است.
از طریق این بازی، می توانید نشانه های متفاوت بیلیارد دیگری را جمع آوری کنید. در بازی می توانید بازی های مختلفی را از ساده تا پیچیده انجام دهید، زیرا ما بیش از 1000 سطح بازی طراجی کردیم.


The description of Shooting Ball

Shooting Ball is a relaxing billiard game with real physics and realistic 3D effect.

Through the game, you can also collect more different good looking billiard cues.

In Shooting Ball You can play different levels of games from simple to complex,because we have more than 1000 levels in game.

Come play Shooting Ball soon!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»