• فارسی
  • English

توضیحات نقاشی برای دختران

این بازی طراحی با فضایی خلاقانه، برای رنگ آمیزی حیوانات، شاهزاده خانم ها، پری دریایی ها و دیگر شخصیت های افسانه ای، برای بچه ها و کودکان کوچک ساخته شده تا از برنامه های نقاشی لذت ببرند.

بچه ها با تصاویر متحرک شاهزاده خانم های کوچک، یک صفحه می کشند و همه چیزهایی را که یک هنرمند جوان از آنها لذت می برد را دارند: حیوانات زیبا، عروسک ها، پری دریایی ها و دیگر شخصیت های افسانه ای...

طراحی برای دختران چیزهای فراتر از یک بازی است. هر تصویر کشیده شده می تواند به طرز جادویی مانند پری زیبا که بالای گلها بال می زند، یا یک تک شاخ بر روی رنگین کمان زنده بماند. نقاشی برای بچه ها در حال تبدیل شدن به یک روند سرگرم کننده و جذاب است که باعث ایجاد لذت زیادی می شود. شاهزاده خانم کوچک شما می خواهد همه این تصاویر را بکشد تا ببیند که آنها به چه روشی متمایز زنده می شوند. با انیمیشن های زیبا و نقاشی رنگارنگ برای بچه ها در بازی های دخترانه ما بچه ها لذت ببرید.

بازی های رایگان شاهزاده خانم هرگز اینقدر سرزنده نبوده اند! سگها و شخصیت های دیگری در بازی نقاشی ما، برای بچه ها زنده می شوند و کانتور ساده بسیار سرگرم کننده می شوند.

بازی های پرنسس ما به صورت رایگان بی نظیر است زیرا نه تنها به کودک شما نقاشی می آموزد، بلکه به رشد تفکر خلاق و توانایی های هنری نیز کمک می کند. طراحی برای بچه ها و کودکان نوپا فعالیت بسیار مفیدی است.

The description of Kids Drawing Games for Girls! Apps for Toddlers!

Drawing for kids and toddlers is a creative space for coloring animals, princesses, mermaids and other fairy tale characters! 🎨 Have fun with our baby drawing apps!💖

🦄This kids drawing worksheet with animated pictures for little princesses has everything that a young artist would enjoy: cute animals, dolls, mermaids and other fairy tale characters.

“Drawing for Girls” is much more than just a game. Every drawn picture can magically come to life as a beautiful fairy fluttering above flowers, or a unicorn galloping over a rainbow. Painting for kids is turning into fun and intriguing process which is bringing a lot of joy. Your little princess will want to draw all of these pictures just to see in what distinctive way they come to life. Have a fun with cute animations and colorful drawing for kids free in our girl games for kids!

Kids painting & drawing free princess games have never been so lively! Kids draw dogs and other characters that come to life in our drawing games for kids baby! Baby drawing for children through contour tracing is simple and very fun!

😇Our princess games for free are unique because not only do they teach your child to draw, but they also help develop creative thinking and artistic abilities. Drawing for kids and toddlers is very useful activity!

Kitten drawing app “Drawing for Girls” features: simple interface of little girls games and great background music in our dog games for girls.

🎨We always implement a parental control in our toddler drawing games! Enjoy our free drawing games for girls and apps for toddlers!

Please note, there is just a part of the content available in this version of our toddler drawing games free. Make an in-app purchase to gain access to the full version of these drawing apps for toddler and princess games for kids.🌈

🌟About BINI BAMBINI:🌟

These coloring apps for toddler have been created by Bini Bambini, a software company which develops apps with fun drawings in which kids doodle free. Our toddler font color=”red”> coloring apps and drawing kids games for girls for free are distinguished by high quality content with particular attention to design. The user-friendly interfaces of our kids drawing games for free have been especially created for little ones.

As a company we strive to make our toddler games for girls instilling a desire for knowledge. Coloring games for 5 year old girls are a good way of education! Kids color princess and learn letters and numbers in our toddler coloring games free for 3 year olds. Children are exposed to writing, counting and unicorn coloring through building puzzles doing simple math and other activities in our kids drawing apps for free with mermaid coloring for toddlers!

If you need help or have questions about our drawing apps for kids free and coloring games for girls, get in touch at feedback@binibambini.com.
http://teachdraw.com/privacy-policy/
http://teachdraw.com/
https://www.youtube.com/channel/UCzNqervZjsZCgNaWLMwlOSA/

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»