• فارسی
  • English

توضیحات جزیره بقاء - خانه اقیانوسی

زندگی یک مرد در یک جزیره بیابانی.
به دنبال غذا و آب باشید و هنرهای لازم برای زندگی را بیاموزید.
  • جزیره بقاء
  • ساخت و ساز خانه
  • اقلام صنایع دستی
  • شکار
  • گرافیک بهینه شده برای دستگاه های تلفن همراه
  • مکانیک بقا در جزیره
  • سیستم ذخیره پیشرفت

توجه: این نسخه آزمایشی بازی است.

تغییرات نسخه 3.4.0.5:
در این به روز رسانی، ما غنای بیشتری را در همه مکان ها اضافه کردیم، مکان را با یک پایگاه نظامی بهبود بخشیدیم و تبلیغات را برای پاداش به بازی برگرداندیم.

The description of Ocean Is Home: Survival Island

Try to live the life of a man who has got on a desert island ...
--------------
You have to look for food and water, to think about the roof over your head, crafting things necessary for life itself from what will make the surf on the beach.
--------------
Warning: The game is in alpha testing.
Disable real-time shadows and reduce draw distance if you have low framerate.
--------------
"Ocean Is Home" is:
   - Survival Island
   - Construction of house
   - Craft items
   - Hunting
--------------
Now in game:
   - Optimized graphics for mobile devices
   - Survival mechanics on the island
   - Player stats system
   - Saving progress
--------------
While the game is in alpha testing, there may be some bugs and freezings. You can always write on e-mail of our studio about your problem and we will certainly consider your application.
Mail for communication: birdydogstudio@gmail.com

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»