• فارسی
  • English

توضیحات سودوکو ذهن

تکمیل جدول 9×9 سودوکو با در نظر گرفتن مدت زمان تکمیل درست خانه ها.
هر سطر، ستون و بلوک های 3×3 جدول را با اعداد 1 تا 9 طوری پر کنید که هیچ عدد تکراری در آنها وجود نداشته باشد.

ویژگی های بازی Brain Sudoku: Puzzle - سودوکو ذهن:
  • قوانین پایه ای سودوکو
  • ساده برای یادگیری
  • سطوح مبتدی تا پیشرفته
  • بدون نیاز به وای فای
  • بازی آفلاین

The description of Brain Sudoku: Puzzle

Now, this is what we can call the serious brain stimulating app!

HOW TO PLAY
• Basic Sudoku rule of 9 X 9 cell applies to this game!
• Each column & row must contain individual number from 1 ~ 9!
• Same rule for Each 3X3 cell divided by grids too!

FEATURES
• Basic Sudoku rule.
• Basics to learn how to play sudoku.
• From BEGINNER to EXPERT level.
• Settings to make the game harder.
• NO WIFI? NO PROBLEM!
- You can play offline anytime.

• OPTIMIZED ANDROID & GOOGLE PLAY GAMES
- Designed for tablets & phones.
- Support both ARM & x86 DEVICES.

NOTES
• "Brain Sudoku: Puzzle" contains the ads like banner, interstitial, video and house ads.
• "Brain Sudoku: Puzzle" is free to play, but you can purchase In-app items like ADs FREE feature.
• This app requires acceptance following.
- (READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
- Read the contents of your USB storage.
- Modify of delete the contents of your USB storage.

E-MAIL
• contact@bitmango.com

HOMEPAGE
• https://play.google.com/store/apps/dev?id=6249013288401661340

Like us on FACEBOOK
• https://www.facebook.com/BitMangoGames

Get ready to be happy, ladies and gentlebrains!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»