• فارسی
  • English

توضیحات بلوک پازل - جواهر انفجار

بازی پازل بلوک ساده اما اعتیاد آور است می تواند مغز شما را تمرین دهد و آرامش ببخشد. این بازی کاملا رایگان است! هدف بازی: جواهرات را به سرعت روی صفحه به صورت عمودی و افقی ایجاد و حذف کنید. هرچه تعداد حذفیات بیشتر باشد، امتیاز بالاتر است. بازی های کلاسیک و آسان برای همه سنین است.
بازی را در هر زمان و مکان بدون محدودیت بازی کنید.
تغییرات نسخه 1.4:
از بازی های پازل بلوک جواهرات ساده و اعتیاد آور لذت ببرید!

The description of Block Puzzle-Jewel Blast

Simple but addictive block puzzle game,Can train your brain and relax! And this game is completely free! Game Target: Create and eliminate gems quickly on the screen vertically and horizontally. The more eliminations, the higher the score. How to play: -Drag and drop the block into the board。 -Remove blocks by creating complete lines vertically or horizontally. -Blocks cannot be rotated, -Extra grid for placing blocks that are not needed temporarily. -️If there is no space for gems, the game is over. Why choose us: -Exquisite Game Interface! -Easy to play, classic brick games suitable all ages! -Classic Block Puzzle. -Play anytime, anywhere, no limit. This is a collection of games, we also give away a free slider jewel game, the game is very simple, slide the gem blocks, eliminate! Go for higher scores! Once you start, you will not stop playing. Good game keep your brain young!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»