• فارسی
  • English

توضیحات قدرت جنگجو

بازی مبارزه ای با شخصیت های افسانه ای، که هر یک نیروهای خاص خود را دارند.
جمع آوری توپ های قدرت و گوی های اژدها، خرید مکان های جدید، سفارشی کردن شخصیت خود، باز کردن تبدیل های فوق العاده در بازی قدرت جنگجو.

امکانات Power Level Warrior - قدرت جنگجو:
  • سیستم مبارزه سریع
  • حرکتات مختلف ضربه
  • انفجار انرژی
  • انیمیشن خیره کننده
  • سفارشی سازی شخصیت
  • 7 تبدیل برای باز کردن
  • 8 مکان برای باز کردن
  • 156 چالش برای تکمیل
تغییرات نسخه 1.2.0f0:
- برنامه مستهلک شده است

The description of Power Level Warrior

From the maker of Legends Within comes Power Level Warrior. Fight your way trough challenges! Collect power balls and and dragon crystals and buy new locations. Customize your character and unlock super transformations which will further increase your power level. Have a ball while playing and training your dragon warrior!
Features:
Fast battle system
Various moves to master
Energy blasts and waves
Stunning cell shaded anime graphics
Character stat customization
7 transformations to unlock
8 locations to unlock
156 challenges to complete

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید   بیشتر»