• فارسی
  • English

توضیحات پرش با کامیون شیرین کاری

آیا تا به حال خواسته اید یک کامیون بزرگ و با ابهت را در تصادفات حیرت انگیز ببینید؟ کنترل یک کامیون در یک شیب تند به دست بگیرید و پرش های بزرگ انجام دهید.
تغییرات نسخه 2.0.1:
سطوح و وسایل نقلیه جدید شگفت انگیز را بررسی کنید!

The description of Stunt Truck Jumping

Have you ever wanted to see a huge and imposing truck in awe-inspiring crashes? Stunt Truck Jumping has you covered! In the game you will: - Control a truck on a steep slope - Make huge jumps - Crash and cause destruction - Get upgrades that will make you better and better Stunt Truck Jumping is a jaw-dropping game of constant thrills! If you like cars, excitement and fun you will surely find something to like here.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»