• فارسی
  • English

توضیحات بهترین کمان - افسانه استیکمن - جنگ آرچرو

هدف و اعتصاب واقعی داشته باشید تا امتیازات آنلاین را از سایر افراد بازی بهتر کنید و تبدیل به بوماستر جهانی در سراسر جهان شوید.
مکانیزم تیراندازی به طرز چشمگیری روان است ... اگر تا به حال آرزو کرده اید که استاد آرچر باشید، کینگ کینگ قطعاً ارزش بازی دارد.
آیا آماده هستید تا خود را به چالش بکشید و یک استاد کماندار شوید؟
تغییرات نسخه 1.26:
قهرمانان جدید
دانلود بازی: