• فارسی
  • English

توضیحات سودوکو

بازی کردن سودوکو در یک محیط کاربرپسند در کنار کامل ترین سیستم آموزش سودوکو برای موبایل.
با سیستم اشاره ای می توانید تکنیک های مختلف را مشاهده نموده و دستورالعمل های ساده و قابل فهم برای حل سودوکو را بیاموزید.

ویژگی های بازی Sudoku - سودوکو:
  • پیشرفته ترین ابزار یادگیری سودوکو در دنیا
  • راهنما ها نه تنها جواب را به شما می دهند بلکه توضیح می دهند چرا پاسخ این است.
  • پنج سطح به خوبی متعادل شده
  • انتخاب تاریکی و روشنی و اندازه ی فونت
  • مجموعه ای بی پایان از پازل های استادانه
  • آمار مفید برای اندازه گیری مقدار پیشرفت شما
  • پنج زمینه فوق العاده
  • گزینه های چپ دست و راست دست بودن
تغییرات نسخه 3.0.2.267:
از همه بازخوردها و حمایت مداوم شما متشکرم!
- رفع اشکال و بهبود

The description of Sudoku

Sudoku by Brainium is the #1 Sudoku game you know and love for your Android phone and tablet, and the best way to learn and improve your skills in this classic puzzle game.

With our Sudoku app, not only will you play a beautiful user-friendly Sudoku, but you’ll also have access to the world’s most friendly and complete mobile Sudoku learning system.

With every puzzle, our “Hint” button can teach you the techniques you need to make progress. The instructions are easy to understand and unique for every puzzle- with helpful animations and colorful visuals. The hints don’t just give you the answer, they help you learn the “why” behind the answer. This feature will help you learn all the techniques you need to solve Sudoku puzzles whether you’re a complete novice playing your first game, or you’ve progressed all the way to expert difficulty.

Enjoy a clear, easy to read, and customizable Sudoku board with visual guides that make glancing at the possibilities a breeze. 

Our input system is designed to make entering solutions and notes magically simple and our friendly scoring system allows you to compete with yourself or your friends regardless of skill level.

Sudoku by Brainium will be the most beautiful, learnable, and user-friendly Sudoku game you’ve ever played, and it’s completely free!

Features:
• The world’s most advanced Sudoku learning tool
• The hints not only give you the answer but explain why the answer is what it is
• Five perfectly balanced difficulty levels
• Two beautiful grid styles
• Choose light or dark grid fonts with adjustable size
• Endless collection of masterfully crafted puzzles
• Useful statistics to keep track of your progress
• Unlimited Undo/Redo
• Auto-Fill Notes Option
• Auto-Clear Notes Option
• Auto Error-Checking Option
• Portrait and Landscape Views
• Advanced game options and notes
• Five gorgeous themes
• Universal App looks great on both phones and tablets
• Global and friend leader boards
• Portrait and landscape play options
• Right or left handed option in landscape

We hope you enjoy Sudoku Free by Brainium, and please contact our five star support if you have any questions :-)

For the latest exciting news and updates on Brainium games:

LIKE us on Facebook
http://www.facebook.com/BrainiumStudios

Follow us on Twitter
@BrainiumStudios

Or visit us at:
http://www.BrainiumStudios.com

Thanks for playing!