• فارسی
  • English

توضیحات متخصص نزاع

از اسلحه های حماسی برای پرتاب استفاده کنید و تمام دشمنان را از بین ببرید. مرتباً سطح های جدید را به چالش بکشید، قدرت خود را به روز کنید، شخصیت های جدید را باز کنید و از این مهمانی دعوا لذت ببرید.

امکانات بازی Brawl Masters ⚔️ - متخصص نزاع:
  • کنترل آسان
  • 20 شخصیت با مهارت مختلف
  • 20 نوع سلاح حماسی
  • بیش از 1000 سطح چالشی
تغییرات نسخه 1.2.5:
رفع اشکالات.

The description of Brawl Masters ⚔️

Use epic weapons to cast stunts and finish all enemies. Constantly challenge new levels, upgrade your power, unlock new characters, and enjoy this brawl party!


Features:

- Easy to control, just swipe the screen to cast your stunts
- Release stress, use the weapon to finish all the lackeys and boss
- 20 different characters and skills
- 20 kinds of epic weapons
- More than 1000 challenge levels

Coming soon:

- New skills of characters
- More fun and epic weapons
- Endless mode / PVP mode