• فارسی
  • English

توضیحات پوپدی

نیروهای خود را مدیریت کنید و آنها را با مهارت های منحصر به فرد ارتقا دهید، تا جادوها باستانی، سامرون شر و ارتش او که از موجودات وحشتناک هستند را شکست دهید.
تغییرات نسخه 1.0.6:
نسخه 1.0.6 (756) اتصال به اینترنت مورد نیاز نیست، Joystick به عنوان پیش فرض، کنترل حذف تبلیغات ثابت، کنترل لمسی بهبود یافته است.
دانلود بازی: