• فارسی
  • English

توضیحات پوپدی

نیروهای خود را مدیریت کنید و آنها را با مهارت های منحصر به فرد ارتقا دهید، تا جادوها باستانی، سامرون شر و ارتش او که از موجودات وحشتناک هستند را شکست دهید.
تغییرات نسخه 1.0.7:
نسخه 1.0.7 (919) آماده شدن برای انتشار فصل 2 به زودی. اشکالات جزئی برطرف شد.
برای اجرای بازی پوپدی، مراحل زیر را دنبال کنید:
  1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
  2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
  3. بسته به اینکه بازی در حافظه داخلی یا خارجی نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  4. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
  5. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام com.bulbware.poopdieandroid وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  6. در آخر فایل دیتا را به پوشه com.bulbware.poopdieandroid کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.

The description of Poopdie

Dungeon crawler from PewDiePie & Bulbware. Mold and manage your own Troops! Upgrade them with unique skills. Cast ancient spells. Defeat evil Samron and his army of horrid creatures.