• فارسی
  • English

توضیحات سیاه چال کرونیکل

تبدیل به قهرمان نهایی با استفاده از سلاح های مختلف شمشیر دو، شمشیر بلند، تپانچه، تفنگ ساچمهای، تیر و ستارگان شوید.
با استخدام و سازماندهی مزدوران قوی ترین اتحاد را ایجاد کنید.
با ارتقا مهارت ها و ایجاد یک جنگجو متمرکز یک شخصیت ترکیبی بسازید.
زندان ها را کاوش کرده و ببنید چقد میتوانید زنده یمانید.
دانلود بازی:
⇓ دانلود فایل نصبی apk بازی با لینک مستقیم - 78 مگابایت