• فارسی
  • English

توضیحات رانندگی اتوبوس مسافربری

اگر به دنبال یک بازی اتوبوس واقعی هستید، این شبیه ساز رانندگی اتوبوس مسافربری برای شما مناسب است. به دنیای بازی‌های واقعی اتوبوس خوش آمدید. در این بازی شبیه ساز می توانید اتوبوس های مدرن دو طبقه را در شهرهای مختلف برانید و مسافران را از نقطه ای به نقطه دیگر سوار کنید. اتوبوس ها را در بزرگراه ها، شهرها و شهرک ها در فضایی واقعی برانید و ماجراجویی زندگی واقعی را احساس کنید.

بازی دارای حالت ها و سطوح مختلفی برای بازی است، هر سطح ظاهر متفاوتی دارد. بسیاری از مسافران منتظر یک اتوبوس مدرن دو طبقه هستند تا به مقصد برسند. می توانید وسیله نقلیه خود را مطابق با سلیقه خود سفارشی کنید. سفارشی سازی شامل رنگ ها، رینگ ها، برچسب ها، چرخ ها و بسیاری موارد دیگر برای شبیه ساز رانندگی است.

The description of Passenger Coach Bus Driving

Looking for a real bus games then this passenger bus driving simulator 3d is for you. Playing this parking bus game gives you real life fun. Welcome to the world of real bus offline games 2023. Tight your seat belt for driving this coach bus passenger pick and drop offline game. In this endless modern simulator offline game where you can drive modern double decker buses in different cities and pick up passengers from one point to another. Drive buses on highways, cities, and towns in a real atmosphere and feel the real life adventure. Passenger coach bus simulator game parking gives you no stop fun. Of its amazing control and speed of double decker bus driving simulator offline you will like to play it continuously. City modern bus driving simulator has different checkpoints for picking up passengers and drops at their destinations with the road map by which you will get the destination of the passengers. Game Play: The passenger parking 3d has a new game story with realistic driving gameplay. City simulators have different modes and levels for the game. Each level has different looks. With new double decker buses, you will love to play this amazing metro driving 3d game. In this bus wala game, many passengers are waiting for double decker modern coach to reach their destination by a modern bus simulator. Bus Games has a luxury vehicle collection. You can also customize your own vehicle according to your taste. Customization includes colors, rims, stickers, wheels, and many others for the driving simulator. Enjoy free modern 3d driver with extra high quality buses and graphics. Control and Graphics: This dievo parking driving game has a balance control between realism and accessibility. As it is important for players to provide them realistic driving experience. The controls which are installed in the game are brake, accelerator, barking, signal, lights, and horns. These are the major controls that are included in this bus wala game. By using these controls you can easily pick up and drop off the tourists in a modern game drive. The passenger bus simulator is designed in such a way that the player can easily derive this parking 3d. Public city bus driving simulators have full-road grip buses. In addition to control for the bus wala 3d game, we include custom steering, rims, brakes, and many other gadgets for the players by which they can add up for more fun. The 3D modern drive has high quality graphics to create a high level visually engaging and stunning. The environment of this 3d modern city bus is well detained, from city streets to country roads. And also gave attention to the weather of the city. The bus itself is designed in such a way it looks classy from exterior to interior. Metro bus driving 3d is designed according to the new terms of the games 2023. Complete all the challenges of the bus coach driving game which its different levels for free. Wisely complete all the levels of the gari wala game to complete its hard levels of coach simulator 3d. Tasks are easy if you follow the bus driver 3d game rules. To complete the tasks of the coach driving simulator to get awards for bus games 3d. It is the duty of the city bus driver to pick up the passengers in the metro and drop them off in the Dievo parking. So prove yourself as the best driver in this offline coach game. If you are crazy about bus games 2023 then this city simulator game is for you in which you can drive buses in the city, off road, on hills, and jungle. Features of city coach simulator 2023 Modes of bus simulator 2023 • Career mode • Parking mode • Multiplayer Ready for a bus simulator game? The adventure is waiting for you in this city bus simulator game 2023. For game related queries feel free to contact us or just leave a review. We will love to answer your quires…