• فارسی
  • English

توضیحات چکش کاری

در این بازی باید کارهای متفاوتی انجام دهید.
می توانید چوب برش دهید و تبدیل به یک سازنده ساده شوید، که نیاز به کار دقیق با چکش دارد. می توانید تبدیل به یک معدنچی شوید یا با یک قلاب سنگین سنگ ها را بشکنید.
دانلود بازی: