• فارسی
  • English

توضیحات نقشه جنگ

نقشه جنگ، مجموعه تاکتیک های گروهی را به سبک بازی های استراتژیک، افزوده است. فرماندهی نیروهای خود به صورت مستقیم در هنگام نبردهای حماسی. حمله به کمپ دشمن یا رهبری سیستم دفاعی قدرتمند خود برای دفاع از منابع ارزشمند در مقابل دشمنان.
نجات جزیره پادشاهی از دست مهاجمان بد: پس گرفتن جزیره خود، آزاد کردن قهرمانان خود و ساخت ارتش برای پیروزی. ورود به نبردی تک به تک به صورت آنلاین و برگرداندن منابع از دست رفته با حیله گری و استراتژی مناسب.

ویژگی های بازی Battleplans - نقشه جنگ:
  • پیشدستی کردن دشمنان: انتخاب از میان ترکیبی از قهرمانان و دفاع و حمله به کامپیوتر و بازیکنان دیگر
  • کنترل مستقیم: نبرد زنده، کنترل قهرمانان و نیروها با انگشت خود
  • بازی رقابتی: تسخیر نقشه. طرح ریزی، حمله و دفاع زمان بندی شده
  • کمپین استراتژیک: گرفتن پایگاه ها و آزاد کردن قهرمانان
  • کنترل بصری: یادگیری سریع بازی و کنترل آن تنها با لمس صفحه
  • ساخت پایگاه: استفاده از منابع برای تقویت پایگاه و عقب راندن مهاجمان
دانلود بازی:
⇓ دانلود فایل نصبی apk بازی با لینک مستقیم - 75 مگابایت