• فارسی
  • English

توضیحات بیل مکانیکی سنگین 2021 - شبیه ساز ساخت و ساز

شما در بازی یک کار سنگین و سرگرم کننده را با جرثقیل آغاز می کنید. این بخشی از ساخت با جرثقیل عظیم است، که در آن از رانندگی با کامیون ها، لودر، بیل و دامپر لذت می ببرید.. در این بازی انواع مختلفی از ماشین های ساختمانی سنگین وجود دارد، که برای ساخت و ساز سنگین استفاده می شود. این یک ماجراجویی کوهستانی بی نظیر با مکان های ساختمانی، پر از وظایف چالش برانگیز است. کارهای ساختمانی یا فعالیت در مناطق کوهستانی را می توان با استفاده از بیل مکانیکی سنگین انجام داد.
تغییرات نسخه 15.0.13:
- مشکل خرابی Android 11 برطرف شد
- عملکرد بهینه شده

The description of Heavy Excavator Sim 2021: Construction Simulator

Excavator simulator pro is free here in Heavy Excavator Sim 2021: Construction Simulator where you are going to get the full package of construction excavator and excavator forestry work. You have a heavy duty work and as well as the rocks crane fun. This is the part of gigantic crane construction and enjoy loader truck, excavator trucks and Dumper. Snow blower excavator will work as realistic sand loader excavator. In this heavy excavator sim 2021 games there are different types of heavy construction machines use for heavy construction simulator for completing multiple excavator tasks. This is unique mountain adventure and the thrilling excavator tasks city building sites. The unique excavator game has full of challenging tasks of mud excavator simulator. In professional excavator simulation work you will complete the assigned missions each level. In this mega crew you will dig the marked area. There are also some trees around the digger simulator area will cut thee trees to clear the area for river sand. In Heavy Excavator Sim 2021: Construction Simulator cutter will be attached with excavator in unique excavator game for tree cutting. For bridge work you will complete the task of dig area for claw down in the area from digger simulator. In this drills stones excavator you will move surrounding for different excavator task. You will demolishing the old house with the help of heavy machine excavator in old rocks and also demolished walls in safari works. You will work with bulldozer simulator to clear the stones that are block the river path. Now is the moment to assigned mission is to load boxes on the loader truck and drop it on the destination. In this heavy excavator sim 2018 the heavy crane operator will break this road so you can build road at this place in this excavator vehicles adventure extreme excavation challenges.

Construction works or activities in off road and uphill mountainous areas can be done by using heavy excavator machine. This excavator crane simulator game is for driving heavy machinery that are challenging construction task for machine operator. Excavator Simulator used for loading but also in this game you will operate the heavy crane driving while loading the dumper with sand and stones. You are constructor and city builder and playing this city construction simulation game. You will dig the hard surfaces of hilly areas with crane and load into dumper in off-road impossible tracks and big dumpers that are used to build up real life mega city. In this Heavy Excavator Sim 2021: Construction Simulator, excavator construction and parking skills get by driving excavator crane and dumper truck off-road areas for rock breaker and scissors. Different excavator machine operator controls excavator crane work and dumper parking heavy excavator. You will improve your crane digging skills at the construction site by driving and operating heavy hydraulic machines. Play this unique excavator simulator game on uphill & downhill drive, construction worker and operate gigantic hydraulic cranes. Your heavy excavator will Carry stones, sand or dirt using excavator crane and load it on dumper truck. You will construction crane and transport mud, rocks, sand from construction site. This heavy excavator Sim 2021 City construction excavator simulator game is for hard working construction crew and heavy excavator crane with expert construction truck transport. Be ready to play city builder in Heavy excavator sim for construction site builder and sand excavator trucks loader. Build your skills to control the big construction crew like as bulldozer, heavy excavator or loader truck. The river sand excavation, construction and builder experience will get by city construction crane operating. By sand excavator vehicles complete the heavy construction simulator task.

Install and download this heavy excavator Sim 2021 game created by Caffe De Gamers. Your feedback and ratting is valuable for us.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»