• فارسی
  • English

توضیحات شات توپ

تمام سطل ها را با توپ پر کنید تا یک سطح کامل شود. برای تغییر جهت توپهایی که شلیک می کنید از انگشت خود استفاده کنید. سطح کامل برای باز کردن توپ های جدید، را از دست ندهید.
تغییرات نسخه 1.3.10:
رفع اشکال

The description of Cannon Shot!

Fill all the buckets with balls to complete a level.

Use your finger to move various objects to change the direction of the balls you shoot. Aim smart!

Complete levels to unlocks new cannons. Can you find the rare one?

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»