• فارسی
  • English

توضیحات مراقبت های روزانه مادر باردار تک شاخ

تکشاخ ها شیرین ترین دوستان بچه ها هستند و عاشق مراقبت از آنها هستند. اما هنگامی که یک مادر تکشاخ باردار برای مراقبت از نوزاد تازه متولد شده خود نیاز به کمک دارد، بچه ها دوست دارند پرستار شوند. بسيار خوب، پس بیایید ماجراجویی جدید خود را در مورد مراقبت از مادر و نوزاد باردار تکشاخ برای تجربه ای فوق العاده از مراقبت از اسبو نوزاد آغاز کنیم. این بازی های مهد کودک دارای مجموعه ای از فعالیت های سرگرم کننده است.

شروع به مراقبت از مامان اسب شاخدار کنید. بسیاری از کارهای مراقبت از مادر باردار بسیار سرگرم هستند. یک مادر یک اسب شاخدار منتظر یک مسئولیت بزرگ است. مراقبت از مسائل بهداشتی بسیار مهم است. او را برای استراحت در سالن آبگرم ببرید. یک لباس بسیار زیبا را انتخاب کنید و از بازی های جالب مراقبت از نوزاد تکشاخ لذت ببرید.

یک رژیم غذایی مغذی برای مادر تک شاخ بسیار مهم است. دستور العمل های جالب و سالم را طبخ کنید. میوه‌ها، شیرخشک‌ها، سبزیجات را به رژیم غذایی او اضافه کنید. قبل از تولد اسب کودک، معاینه کامل انجام دهید. وظیفه شما در مورد بازیهای مهدکودک نوزاد تازه متولد شده در اینجا تمام نشده است. زیرا حجم کار بعد از تولد کودک افزایش یافته است. لباس کودک را بشویید، فشار دهید و بازی های جالب را انجام دهید.

The description of Pregnant Unicorn Mom And Baby Daycare

Unicorns are the sweetest friends of the kids. They love to take care of them. But when a pregnant unicorn mom needs help for her cute newborn baby unicorn care then kids like to become a babysitter. Alright! Then let’s start your new adventure of unicorn pregnant mommy and baby care for a wonderful experience of unicorn mom and baby pony horse care. These baby daycare games have a bundle of fun activities which never bored you…

Let’s have fun by becoming a good pregnant mom babysitter. Start caring for the unicorn mommy. Lots of pregnant mom care tasks will entertain you a lot. An expecting unicorn mom is a great responsibility. Taking care of her health issues is very important for pregnant mom unicorn care. Take her into a spa salon to relax her. Choose a very pretty dress up and enjoy interesting unicorn newborn baby care games.

A very nutritious diet is very important for an expecting unicorn mom. Cook yummy and healthy recipes. Add fruits, milkshakes, vegetables to her diet. Give her a complete checkup before the baby pony is born. And shopping is a must for a lovely newborn baby unicorn. Be the room designer and select the wonderful baby room decorations from lots of options.

A pregnant unicorn mom babysitter tasks started when a baby unicorn horse was born in pony baby daycare games. Rush towards the baby care newborn nursery and give him a warm bath. Let’s enjoy cute pony horse care by selecting a pretty dress up from many amazing options. Feeding time for a baby unicorn is an amazing part of pregnant mommy babysitter games. When the cute one is going to sleep he looks so adorable.

Your duty of baby unicorn newborn nursery games is not over here. Because workload increased after the baby birth. Do the baby clothes washing and pressing. Very interesting lots of mini games never put down your pregnant unicorn mommy caring enthusiasm. These amazing baby daycare games will never lose you hours of playing. Play areas of baby unicorn newborn nursery, bubble making and coloring art book mini games really make you very happy.

Let's play pregnant unicorn mom and pony baby daycare games & prove yourself as an expert babysitter. Have fun...

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید   بیشتر»