• فارسی
  • English

توضیحات متناسب با همه

بازی بسیار آسان است، اما تسلط بر آن آسان نیست. برای ایجاد اشکال بزرگ بلوک های کوچک را بچرخانید.
تغییرات نسخه 2.17:
-سطوح جدید
-پوست های جدید
رفع اشکال و بهبود عملکرد

ما سخت کار می کنیم تا "Fit'em All" را بهتر کنیم
لذت بردن!

The description of Fit'em All

A mind blowing puzzle game!
Very easy to play, not easy to master!
Rotate small blocks to create big shapes!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»