• فارسی
 • English

توضیحات منطق استاد 1 - پیچ و تاب ذهن

یک بازی منطقی با سوالات غیر معمول و پیچیده که نیاز به خلاقیت دارد.
اگر به دنبال یک بازی درخشان، خلاق و عجیب هستید، می توانید با حل مسائل غیر معمول و پیچیده که تا به حال ندیده اید، این بازی را تجربه کنید.
این پازل شامل سوالات پیچیده با توجه به توانایی فکر کردن و شیوه های غیر متعارف است.

ویژگی های بازی Logic Master 1 -  Mind Twist -  منطق استاد 1 - پیچ و تاب ذهن:
 • گیم پلی بسیار ساده و اعتیاد آور
 • پشتیبانی چند زبانه
 • 200 پازل
 • ارزیابی نمره
 • گرافیک با کیفیت
 • دوست داشتنی
 • موسیقی پاپ و جلوه های صوتی
 • رقابت با بازیکنان در سراسر جهان
 • بیش از 200 مشکل منحصر به فرد و خنده دار
 • یک پازل هوشمندانه با مجموعه ای از تیزرهای خنده دار مغز و راه حل های پوچ
 • ردیابی عملکرد و آمار شناختی که فعالیت و تاریخ عملکرد شما را نشان می دهد
 • باز کردن سطوح خلاق جدید
 • تمرین مغز خود با مشکلات ذهنی و تقویت توانایی ها
 • بهبود حافظه، تمرکز و ذهنیت
 • مهارت های ذهنی سنجی را ارزیابی کنید
 • این یک بازی آموزشی سرگرم کننده برای بهبود توجه، انعطاف پذیری، پردازش تصویر و مهارت های حافظه طراحی شده است
 • سعی کنید توانایی های ذهنی و عملکرد خود را با دوستانتان مقایسه کنید
 • بهبود حافظه خود
 • خلاقیت خود را آموزش دهید
 • پردازش تصویری خود را افزایش دهید
 • اثبات توانایی در حل مسئله
 • آموزش شکل و هماهنگی رنگ
تغییرات نسخه 2.7.5:
توابع جدید اضافه شد

The description of Logic Master 1 - Mind Twist

A game of logic with the most unusual & tricky questions that require creative approach.

Looking for a game that is brilliant, creative and strange at the same time? Now you can become a logic mastermind by solving the most unusual and tricky questions you have ever seen!

The puzzle contains tricky questions that incorporate use of memory, attention and the ability to think in unconventional ways.

This is the first version of a brilliant and unusual puzzle that tests your attention and ability to think outside the box.

- Very simple and addictive gameplay
- Multilanguage support
- 200+ puzzles
- Global Leaderboards, Achievement Boards and Star Boards
- Cognitive Score Evaluation
- High quality and lovely handdrawn graphics
- Fun music and sound effects
- One finger touch or drag controls
- Compete againist time and players all over the world

CREATIVE PUZZLE & ABSURD SOLUTIONS!

You do not need to be genius to play Logic Master. However if you are genius, you're more than welcome to try :)

There are more than 200 unique and funny problems. What you need is to try various creative approaches to reach the solution.

THINK OUTSIDE THE BOX

Logic Master is an addictive free IQ game and find out if you are genius like Einstein or not! This crazy game is an ingenious puzzle with a series of funny brain teasers and absurd solutions that you will never ever think before.

FEATURES

- Performance tracking and Cognitive Statistics that show your activity and performance history
- Works offline so you can solve brain training problems wherever you are.
- Unlock new creative levels
- Exercise your brain with intellectual problems and boost your mental capacities
- Improve your memory, concentration and mindfullness.

EVALUATE COGNITIVE SKILLS

Logic Master is a fun based brain training game designed to improve attention, flexibility, visual and spatial processing and memory skills. The more you solve the puzzles, the more you will raise up critical cognitive skills that are designed to boost your productivity and creating alternative solutions for the daily problems.

Try to advance your mental core abilities, challenge your friends, compare your performance and motivate each other. A stronger working memory enables quicker learning and an improvement in brain connectivity.

By playing this game you will not only have fun, but you will also update your mental skills and cognitive abilities

- Improve your memory
- Train your creativity
- Increase your visual processing
- Prove your ability of problem solving
- Train shape and color coordination

HOW TO PLAY

Follow the instructions carefully. Some questions may be tricky or need a different approach to solve. Those small puzzles will help you to power up your attention, focus thoughts on a specific item, train spatial thinking and improve your mental skills at all.

TRICKY PUZZLE GAME

Could you be a genius, are you smart enough solve all the test to beat your friends to get the think highest IQ outside your game? Try this innovative test puzzle to improve your speed of think and try to figure it outside the circle.

As you can see people commented that their coginitive skills were challenged, they were forced to think alternative ways to solve problems, so their reasoning ability progressed.

Enjoy brain training game and improve your cognitive abilities.