• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز صدای تفنگ

شبیه ساز صدای تفنگ دارای بیش از 50 نوع مختلف تفنگ و بمب با حالت های شلیک چندگانه و اثرات دود و آتش واقعی است.
تغییرات نسخه 1.0.35:
- با گذشت زمان اسلحه و پوست و بمب بیشتری اضافه کنید
- رفع اشکالات و بهبود بازی

The description of Gun Sound Simulator

Gun Sound Simulator

Are you passionate about weapons and guns? Experience the Gun Sound simulation game, we believe that the game will give you the feeling of real shooting.
Gun Sound has more than 50+ different types of guns and bombs with multiple firing modes and realistic smoke and fire effects!
Outstanding:
🔫 50+ guns and grenades
🔫 4 firing modes: single, burst, auto, shake

Start downloading and playing with friends now!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»