• فارسی
  • English

توضیحات تابستان باستر

از بازی های کوچک تابستان باستر لذت ببرید. در استخر شیرجه بزنید، با توپ آب بازی کنید و در ساحل سرگرم شوید
تغییرات نسخه 2.1.25:
بهبود عملکرد

The description of Summer Buster

Enjoy summer time with many mini games of Summer Buster now!

Dive into the pool, play water ball, have fun on the beach!
Slide through your backyard waterslide! Swim through dangerous sharks! Jump on the water pillow!

Get ready for the fun summer time!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»