• فارسی
  • English

توضیحات پرواز ربات اتوبوس مدرسه - بازی ربات قهرمان

با اتوبوس مدرسه در آسمان پرواز کنید و از رانندگی با اتوبوس آینده در بازی های رباتی لذت ببرید. در اتوبوس آینده بشینید و آن را از گاراژ اتوبوس مدرسه بیرون بیاورید. راننده اتوبوس مدرسه و پرواز کردن سرگرم کننده است. در اتوبوس آینده بنشینید، مسافران خود را در آسمان پرواز دهید، از گرافیک با کیفیت و جلوه های صوتی مهیج لذت ببرید.
تغییرات نسخه 39:
بهبودهای گیم
رفع اشکال و خرابی

The description of Flying School Bus Robot: Hero Robot Games

Take your flying school bus to the sky and enjoy futuristic bus driving in transform robot games. Sit in futuristic bus, get it out from school bus garage and become a futuristic bus driver in robot transform bus games. It is fun being a school bus driver in flying bus driving games. Sit in the futuristic bus and fly it high in the sky with your passengers & transform bus into futuristic robot in city bus driving simulator games.

The high school bus driver doesn’t know how to drive the magic robot bus. He was expert in driving city school bus on the roads but flying bus robot is totally a different case so we need a city bus driver in flying robot bus games. Play Flying School Bus Transform Robot Games and enjoy pick and drop duty of the students in futuristic robo bus sim. First drive magic school bus on the roads then transform it on the flying robot mode with no fear flying coach in flying car robot games. As an expert flying bus driver games play futuristic bus transform robot game with flight school bus robot simulator. Enjoy futuristic bus simulator and drop your passengers in transform robot bus to the school. Your flying coach is ready to fly in the sky in free bus driving games so don’t get late and drop the passengers on time in robotic xtreme coach.

Perform school transport services in the futuristic flying bus robot and extreme coach driving games. This flying robot bus driving simulator and futuristic bus robot games is only made for the futuristic robot bus driver like you. So, let’s drive flying bus in fear flying bus simulator and school bus flying games.

Flying School Bus Transform Robot Games features:
- Number of levels in school bus driver games.
- Experience as preschool bus driver without fear flying coach.
- Epic flying car simulation with the robot bus flying games.
- High quality graphics and thrilling sound effects in futuristic flying bus driving simulator.

Download Flying School Bus Transform Robot Games and enjoy the best futuristic school bus simulator as a flying school bus driver in the flying school bus games.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»