• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز کامیون حمل حیوانات مزرعه

نقش راننده کامیون حمل و نقل حیوانات وحشی را انجام دهید و حیوانات مزرعه را در کامیون حمل کنید.
کامیون حیوانات مزرعه انتخاب کنید و حیوانات واقعی مزرعه را جابجا کنید.مراقب حمل و نقل کامیون در بازی های حیوانات شهری باشید. حمل شتر، فیل، گورخر، سگ، شیر، ببر، اسب، گاو، زرافه و کرگدن در جنگل، وظیفه شماست. نقشخود را به عنوان یک راننده برجسته حمل و نقل کامیون حیوانات در مش گسترده بازی های کامیون حمل و نقل حیوانات ایفا کنید.

از تریلی کامیون برای جابجایی و سوار کردن حیوانات استفاده کنید. در هنگام رانندگی، مراقب باشید که هیچ آسیبی به محموله وارد نشود.

بیایید مانند یک راننده واقعی حمل و نقل موجود وحشی، بازی های حیوانات حیوانات اهلی را به باغ وحش و جنگل سافاری برسانیم. بازی حمل و نقل حیوانات را با دقت بالا و سرعت کامل هدایت کنید.

ویژگی های بازی شبیه ساز کامیون حمل حیوانات مزرعه:
  • انواع سطوح
  • حمل و نقل حیوانات مزرعه با راننده کامیون
  • زمین ناهموار برای ایجاد احساس اضافی در حمل و نقل حیوانات مزرعه
  • حیوانات مزرعه را از تپه ها انتخاب کرده و آنها را به دامداری تحویل دهید
  • جاده های کوهستانی واقع در سربالایی و سرازیری
  • صداهای غوطه وری و کنترل های روان برای رانندگی کامیون
  • حمل گاو، گوسفند، گاو، اسب به مزرعه لبنیات
تغییرات نسخه 38:
بهبودهای گیم پلی

The description of Farm Animal Transport Truck Driving Simulator

Farm Animal Transport Truck Driving Simulator Games
Play real wild animal transport games and take farm animals in transport truck games. These farm animal games provides you farm animals cars to drive transport truck games. Pick the farm animal games like real truck drivers of farm animal truck games and give pick & drop to real farm animals. Start wild animal racing in this safari game like a real animal transporter of truck driver in world animals transport games. Be a real ship transporter of Jurassic animal cargo of truck drive in Jurassic animal games. However truck driving games are bit different so look after the truck transport in city animal games. Transport camel, elephant, zebra, dog, lion, tiger, horse, bull, giraffe and rhino in the jungle of Jurassic animal transport games. The free farm animal transporter games with advanced features and high quality graphics allows you to enjoy the real transport truck driver games. Make yourself a prominent driver of animal truck transport in the wide mesh of animal transport truck games.

These jungle games and animal truck driving games, become a freight transporter of the biggest world animal transport truck games. Your duty is to handle wild creatures and they should be moved from the city to the homestead or from the homestead back to the huge city. So load the wild creatures and drive the trailer truck with an amazing farm animal truck games and one and only wild animal games.

Let’s drive farm animal tuck games to the zoo and safari jungle like a real wild creature transporter driver. Steer up the animal transport games with high accuracy and full speed of animal truck driving games. People in the zoo are waiting for the safari animals to welcome the jungle animal games in their own way. Load the farm animals games for transportation to the zoo and send the truck drivers transport on the hilly areas and offroad tracks. Turn the impossible into possible in transport truck driving games and wild animal transporter truck simulator.

Farm Animal Transport Truck Driving Simulator Games' features
- Variety of levels
- Farm animal transport with truck driver
- Rough terrain to give you extra feel of farm animal transport
- Pick farm animals from hills & deliver them to ranch
- Realistic uphill and downhill mountain roads
- Immersive sounds & smooth controls for truck driving
- Transport cows, sheeps, bull, horses to dairy farm

Download Farm Animal Transport Truck Driving Simulator games now & have fun in farm animal transport

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»