• فارسی
  • English

توضیحات بازی ترانسفورماتور ربات کوسه

آماده مبارزه در بازی بازی ترانسفورماتور ربات کوسه باشید؟؟؟ بازی ربات کوسه فرصت خوبی برای تجربه تمام سختی های ماموریت های نجات است. وظیفه شما این است که در بازی کوسه ربات تا جایی که می توانید همه را در حمله کوسه عصبانی نجات دهید. در بازی کوسه خشمگین خود نیروهای بیگانه را شکست دهید. در حمله کوسه ربات سریع اقدام کنید. اما این بدان معنا نیست که برای نجات یک زندگی باید به دیگران آسیب برسانید. برخلاف سایر بازی‌های مبارزه با ربات، شما باید سریع‌تر از هر کس دیگری جان خود را نجات دهید. ارتقاء ربات کوسه شما را برای مدت طولانی تری در حمله کوسه پایدار نگه می دارد. افراد بی گناه در جاده ها با شکست ها و بدبختی های زیادی روبرو می شوند، بنابراین ربات را متحول کنید و آن را برای یک مبارزه بزرگ در بازی ربات آماده کنید.
تغییرات نسخه 112:
• اصلاح سیاست.

The description of Shark Robot Car Transform Game

Ready to Fight in Robot Shark Attack: Transform Robot Shark Game??? The robot shark game is a good opportunity to experience all the hardships of rescue missions. Traffic accidents increased due to increasing traffic and hustle and bustle on modern city roads of robot fighting game. Your job is to rescue everyone in angry shark attack as much as you can like in robot shark game. Transform robot game to save the people who are in need of medical attention. Beat the alien forces in your angry shark game. Take fast action in robot shark attack. But that does not mean you have to harm others to save one life. Unlike the other robot fighting game, you have to save lives faster than anyone else. Do you have what it takes being a transform robot shark? Upgrading the robot shark keeps you stable for longer in the shark attack. Innocent people are confronting many setbacks and mishaps on the road so transform robot and make it ready for a huge fight in robot game. Robot Shark Attack: Transform Robot Shark Game’s Features: - Shark game with transforming robotics - Futuristic open world modern city environment to explore - Transform angry shark into robot car for ultimate fight - Incredible shark game with smooth controls - Realistic animations of robot fighting game

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»