• فارسی
  • English

توضیحات اتاق نبرد

شخصیت و تفنگ خود را انتخاب کنید و با پیوستن به جنگ های تیمی سرگرم کننده لذت ببرید.
تغییرات نسخه 2.5.72:
رفع اشکال و بهبودهای کوچک

The description of BattleBox

Team battles
Select your character and gun, join to fun team battles.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»