• فارسی
  • English

توضیحات مرد استیک

به این بازی شگفت انگیز خوش آمدید.
تبدیل به قویترین استیکمن شوید و از ضربات ترکیبی خود برای از بین بردن دیگر بازیکنان استفاده کنید.
در جنگ های حماسی مبارزه کنید و با جمع آوری انواع اسلحه ها قوی تر شوید.
با خطرناکترین موانع مواجه خواهید می شوید و آخرین بازمانده برنده خواهد شد.
تغییرات نسخه 2.0.37:
تغییرات:
- دنیای جدید در حالت ماجراجویی.
- شخصیت های جدید
- رفع اشکالات

The description of Stick Man Game

Welcome to the amazing game.
Become the strongest stickman.
Dodge and make your own combinations of blows to eliminate the other players.
Fight in the most epic battles you have ever seen.
Collect the varieties of weapons to make you stronger and stand out from the rest.
Dodge the most dangerous obstacles you will encounter.
The strongest and the last survivor will be the winner. Perhaps it will be you?