• فارسی
  • English

توضیحات راننده ماشین

داخل بازی، با یک دنیای بزرگ روبرو خواهید شد که امکان راندن انواع ماشین را بدون هیچ محدودیتی فراهم می کند. رانندگی با ماشین شاسی بلند، مسابقه ای، سواری معمولی در کنار گرافیک زیبا و فیزیک طبیعی یک راننده. امکان سفارشی نمودن خودرو در طی بازی میسر است.

ویژگی های بازی City Race Driver 3D - راننده ماشین:
  • گرافیک طبیعی
  • فیزیک واقعی
  • شامل افکت های جذاب
  • دنیای بزرگ بازی

The description of City Race Driver 3D

We offer to your attention a fascinating game in which you have access to everything without any restrictions
in the game you will find a true open world, get behind the wheel of the coolest cars of all generations and live on svoym
In the game you are waiting for SUVs, race cars, drift cars, a completely open world, beautiful graphics, cool physics,
customizable cars and change during the game
Just a movie mode in which you will watch your driving side
The game is constantly evolving, we ask you to write requests that add to the game, and we will do it!

Features:
Realistic graphics
A cool physics
Cool effects
Open World
All this and more in our new city car simulator!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»