• فارسی
  • English

توضیحات بازی اتوبوس سه بعدی شبیه ساز اتوبوس شهری

به شبیه ساز اتوبوس شهری که واقعی ترین و هیجان انگیزترین بازی اتوبوس مسافربری است خوش آمدید. در بازی شبیه ساز اتوبوس شهری، از ماجراجویی حمل و نقل شهری لذت خواهید برد. نقشه ای که ما در بازی استفاده کردیم سفارشی شده است، که باعث میشود شما از تنوع چند سطحی محیط لذت ببرید.
بازی‌ اتوبوس مسافربری شهری بر اساس داستان مناسب تثبیت شده که در آن خط داستانی را دنبال خواهید کرد. می توانید اتوبوس خود را سفارشی کنید.

ماجراجویی بازی

در سطح 1 شبیه ساز اتوبوس زمانی که بازیکن مسافر را سوار می کند و به صورت 3 بعدی رانندگی می کند سپس اتوبوس را سوخت گیری می کند. و در سطح بعدی شبیه ساز، پلیس اتوبوس را متوقف می کند و به او دستور می دهد تا اگر می خواهد بازی حمل و نقل عمومی را با کدهای شهری ادامه دهد، اتوبوس را حفظ کند.

شبیه سازی رانندگی با اتوبوس

در بازی، زمانی که تعادل کافی برای خرید به دست می آید، یک اعلان واضح ایجاد می شود که اگر آنرا فشار دهید، به طور خودکار پارکینگ اتوبوس جدید ایجاد می شود.

ویژگی های بازی City Bus Simulator 3D Bus Game - بازی اتوبوس سه بعدی شبیه ساز اتوبوس شهری:
  • بازی چالش برانگیز اتوبوس با اتوبوس های متعدد
  • اضافه شدن انواع مختلف اتوبوس شهری
  • چندین مسیر مسابقه برای لذت بردن از ماجراجویی مسابقه اتوبوس
  • کنترل های چندگانه و روان برای رانندگی طولانی در دسترس است
  • مسیر شبیه ساز مسابقه بزرگراه
  • حالت های جدید با صداهای واقعی موتور اتوبوس
تغییرات نسخه 1.2.6:
بازی بهینه شده 🏔️🌻🌴🌴🎄🌦 🌧🌈🌖
محیط واقعی جدید اضافه کنید🏔️🌻🌻🌴🌴🎄🌦 🌧🌈🌖
سطوح چالش برانگیز جدید اضافه شد 👮🏼🧗🏼‍♀️ 🚴🏼
اتوبوس های جدید اضافه کنید👮🏼🚌 🚎🚗 🚕 🚙
افزودن فروشگاه با پیشنهادات و جوایز ویژه🎊 🎉🎀🎀💰💰💎💎
سفارشی سازی اتوبوس🪛 🔧 🔨 ⚒ 🛠 🧰🧰⚙️⚙️
بهینه سازی تبلیغات🪛 🔧 🔨
رفع اشکالات عملکرد را بهبود می بخشد🚀🚀🚀🚀🪛 🔧 🔨

The description of City Bus Simulator 3D Bus Game

City Moto Coach Bus Simulator: Passenger Bus Games

Welcome to city coach bus simulator which is the most realistic and full of thrill game like passenger bus games. In city bus simulator game you will enjoy the adventure of ultimate bus racing games level of city transport bus. The map we used in passenger city coach bus game is customized like public bus driving simulator games just for the pvp free coach bus simulator. In this game You will enjoy the multi-level diversity of environment. in public transport bus simulator and city coach bus simulator games there is not only simple modern bus driving game where a player city pick and drop the passengers like moto coach ultimate bus games. But city passenger bus games and highway racing games which is based on well-established proper story like PvP free bus games where you will follow the story line of city bus driver and city coach simulator. In ultimate bus simulator you will be able to customize your highway coach bus simulator. In ultimate bus driving games, we added a new feature of modern bus racing game. In city passenger transport you will also have to be aware of your fuel bar ultimate bus driving simulator games because the fuel in ultimate bus driving games is continuously consuming off-road bus driving. There are many fuel pumps in city pick and drop and you will have to refuel the ultimate bus games on those fuel pumps in city bus transport game. In ultimate bus drive 3d. The player of passenger coach bus will be driver the off-road coach bus simulator And modern bus games then he will walk insider the racing bus games. Then in ultimate bus racing games he will start the city coach bus driving with the help of a key. Then the public city bus games will start with proper flow.

City Moto Coach Bus Simulator Game Adventure

In 1st level of public bus simulator when the player pick up the passenger from city bus driving 3d Then he refuels the bus. And in next level of city taxi simulator police stop the ultimate bus racing and orders him to maintain the bus if he wants to continue public transport game on city codes. Same like that in this ultimate bus racing game, player often wash his new bus city transport games from service station and he will randomly refuel the ultimate city bus racing games whenever the fuel is low. In passenger coach bus 3d the passengers are clearly shown sitting at the seats of each modern city bus games. In ultimate bus driving simulator, the road the cash is scattered randomly and player will pick up the cash while performing his mission.

Bus Driving Simulation

In city coach transport bus when the mega city bus transport sufficient balance is earned to buy a new public city coach bus simulator games, a clear notification will be spawned on the ultimate bus game where if you press pvp free bus driving then automatically new bus parking games will appear in the bus simulation games 3d and you will experience the coach bus simulator and in city coach passenger bus expansion of that passenger coach simulator in your mobile. In public transport game with these and much more exciting features of ultimate bus driving simulator, in city public bus racing games we have tried our best to minimize the size of our game to its last limit. The traffic behavior is also real in ultimate bus racing simulator.

Bus Simulator Key Features

* Ultimate Bus Driving Simulator Challenging Game
* Multiple buses in this bus racing games
* Added different types of city bus driving game
* Multiple racing tracks to enjoy bus racing adventure
* Multiple and smooth controls available to long drive.
* Highway racing simulator track
* New modes of new bus games available
* Free Bus Racing Simulator environment.

Realistic Sounds of coach bus driver racing So what are you waiting for Download the new passenger coach for pvp free bus and Enjoy City Moto Coach Bus Simulator Passenger Bus Games.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»