• فارسی
  • English

توضیحات ماشین برف روب

برای کنترل برف گاوآهن لمس کنید و بکشید. از موانع دوری کنید و به مردم کمک کنید تا از خانه خود خارج شوند.
وسیله نقلیه خود را ارتقا دهید تا از قدرتمندترین طوفان برفی نیز عبور کند.
تغییرات نسخه 1.6.21:
رفع اشکال

The description of Clean Road

Touch and drag to control the Snow Plow.

Avoid obstacles and help the people to get out of their homes!

Upgrade your vehicle to take on even the mightiest Snow storm.

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید   بیشتر»