• فارسی
  • English

توضیحات ضرب وشتم توپ

به ورزشگاه را وارد شده و با تیم های دیگر در یک نبرد شدید مواجه شوید.
هر کسی را در معرض دید قرار دهید تا به جلو حرکت کند و امتیاز را به دست بیاورد.
بهترین آنها را به جهان نشان دهید.
تغییرات نسخه 4.1:
رفع اشکالات

The description of Ball Mayhem!

Enter the stadium and face the other teams in a fierce battle.
Tackle everyone in sight to move forward and score a Touchdown!
Show them who is the best team in the world!

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید   بیشتر»