• فارسی
  • English

توضیحات عرصه بوکس

روی حلقه گام بگذارید و تمام قهرمان ها را با مشت های شدید خود ضرب و شتم کنید.
سعی کنید در حلقه بوکس به هر اندازه که می توانید دیگران را از بین ببرید و زنده بمانید. باز کردن شخصیت های جدید با مهارت های مختلف برای به دست آوردن تجربه متنوع بوکس است.
آیا آماده پیوستن به مبارزه در این باشگاه بوکس هستید؟
تغییرات نسخه 1.8:
بهبود عملکرد و رفع اشکالات مختلف

The description of FacePunch.io Boxing Arena

Facepunch.io Boxing Arena brings the brutal punches of box ring into io game universe! Step onto the ring to knock out all champions with your fierce punches!

Try to survive in the boxing ring as much as you can by punching faces and making combos to knock out others. Unlock new characters with various skills to get your boxing io game experience varied!

Beat others in the marvelous fighting club of Facepunch.io Boxing Arena with your champion fighter!

Are you ready to join other io game fighters in this boxing club?

Clown Games is a brand of Alictus and is the developer of popular io games available on mobile and web! Reach us and send your feedback:

https://facepunch.io
https://youtube.com/clowngames
https://instagram.com/clown.games/
https://clown.gs

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»